Cáp thép

Cáp Cẩu

Cáp cẩu là loại cáp chuyên sử dụng trong các công trình xây dựng: dùng trong cần cẩu, nâng nhấc di chuyển các...

Bình luận